FlowExpertPro

Výpočtový program pro všechny typy průtokoměrů

Výpočtový program FlowExpertPro je unikátní online nástroj, pomocí kterého můžete spočítat, který průtokoměr se nejlépe hodí pro Vaše procesní podmínky. Na výběr jsou výpočty pro tyto typy měření: hmotnostní průtokoměry (Coriolis), indukční průtokoměry (Magnetic), vírové průtokoměry (Vortex) a kompaktní clony (Compact Orifice a IFOA). 

Mezi hlavní výhody tohoto nástroje patří:
– program je online na internetu a je volně dostupný pro každého uživatele i bez registrace
– aplikace též dostupná pro Android a iOS
– rozsáhlá databáze více než 300 typů médií
– program Vám umí nabídnout modelový kód vhodného průtokoměru z portfolia Foxboro (SE)
– výpočet si můžete uložit do počítače ve formátu Word
– ve výsledném reportu jsou jak vypočtené hodnoty tak i jejich grafické zobrazení   
– po registraci lze ukládat výpočty přímo na stránce FlowExpertPro a po přihlášení je lze znovu načíst a upravovat
– výpočty lze použít pro určení parametrů průtokoměru od libovolného dodavatele

Hlavní nevýhodou tohoto programu může být to, že je pouze v anglickém jazyce. Proto jsme se rozhodli připravit stručný návod, jak tento výjimečný nástroj používat:

Na hlavní straně si vyberte, jaký typ přístroje máte zájem spočítat a klikněte na ikonu přístroje. Pro ukázku si vybereme průtokoměr Vortex.

V záložce Customer můžete vyplnit kontaktní údaje, které se Vám zobrazí ve výsledném reportu. Pro výpočet nejsou však důležité.

V záložce Process Data si vyberete typ média (Fluid Type): Plyn (Gas), Kapalina (Liquid), Zemní plyn (Natural Gas), Nasycená pára (Saturated Steam) nebo Přehřátá pára (Superheated Steam). Pokud si vyberete Plyn či Kapalinu, o řádek níže (Fluid) si můžete vybrat jeden z cca 300 typů médií. Lze vybrat i Jiné Médium (Other Fluid) a do výpočtu můžete vložit vlastní parametry. My si vybereme Přehřátou páru.

V tabulce Parametry (Properties) si vyberete preferované jednotky a doplníte výpočtovou hodnotu teploty a tlaku. U Nasycené páry máte na výběr zadávat buď teplotu nebo tlak. Kliknete na Update pro přepočítání  a následně na Zpět k procesním datům (Back to Process Data)

V záložce Process Data si vyberete jednotky průtoku a doplníte do tabulky Minimální, Normální a Maximální hodnoty Průtoku, Teploty a Tlaku. Hustota a Viskozita je již vypočtena z předchozího kroku. Záložka Extended Process Data slouží pro stanovení konkrétního modelového kódu a pro výpočet samotný není podstatná. Vhodné pro pokročilejší uživatele programu.

V záložce Výpočet (Sizing) vyberte model přístroje (84C) a v řádku Světlost přístroje (Meter Size) si vyberte velikost, která bude odpovídat Vaší aplikaci. Světlost můžete měnit a třeba u Vortexu se doporučuje světlost, kdy maximální průtok aplikace (v našem případě 11.000 kg/h) odpovídá zhruba 70% maximální kapacity dané světlosti průtokoměru (URL). V našem případě DN100 má maximální kapacitu (URL) 14.363 kg/hr.
Další důležité zobrazené parametry:
– LFCI – minimální měřitelný průtok pro vybranou světlost
– Pressure Drop at Max – tlaková ztráta při max. průtoku
– Velocity at Max – rychlost proudění při max. průtoku 

Po kliknutí na záložku Výsledky (Results) se Vám otevře nové okno s výsledky výpočtu. Ve spodní části tohoto okna máte možnost výpočet Zavřít, Vytisknout, Uložit do počítače nebo poslat emailem. Ukázka výpočtu ve formátu PDF níže v Dokumentaci ke stažení.

Pokud byste měli zájem o konzultaci ohledně používání programu FlowExpertPro nebo o provedení výpočtu z naší strany, neváhejte prosím a kontaktujte nás viz záložka Kontakty. Jsme Vám vždy k dispozici.

Program si můžete otevřít zde:  FlowExpertPro