Oficiální zastoupení výrobků firmy Diaval

Firma FoxControl s.r.o. se stala oficálním distributorem membránových ventilů Diaval. Ventily jsou nabízeny jako ruční uzavírací ventily, či ventily s elektrickým či pneumatickým pohonem. Pmeumatický pohon může být vybaven libovolným pozicionérem.

Přehledový stručný katalog či katalog s kompletním výrobním programem si můžete stáhnout v sekci Dokumentace ke stažení

Membránové ventily Diaval našly své uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích a používají se pro mnohá agresivní média. Procesní inženýr by si měl seznámit s kritérii důležitými pro výběr membránového ventilu, aby ten mohl následně splňovat přísné požadavku provozu.

Když se rozhodujete zda použít membránový ventil ve svém provozu, je důležité znát následující parametry:

  • teplotu média
  • vlastnosti média a jeho koncentraci
  • procesní tlak

Pokud tyto základní parametry umožňují použití membránového ventilu, měli byste si pro volbu nejvhodnějšího ventilu odpovědět i na následující otázky ohledně Vaší aplikace:

  • čisté či znečištěné médium
  • tlaková ztráta na ventilu a účel jeho použití
  • volba správného typu ventilu – plnoprůtočného, přímého či weir
  • koroze či abraze má vliv na volbu správného materiálu výstelky a membrány
  • procesní připojení