Jednotka pro oddělenou montáž pozicionéru SRD99x

Vzdálená jednotka pro oddělenou montáž pozicionéru řady SRD991 a SRD998 je řešením pro aplikace, kdy je ventil s pohonem umístěn v prostředí s vysokými či nízkými teplotami nebo kdy je ventil vystaven silným vibracím.
RMU998 může být použit pro teploty od -55°C do 120°C.
Přístroj je certifikován do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex ia.

RMU998