Hmotnostní průtokoměry Foxboro dokáží měřit za provozních podmínek, při kterých jiné průtokoměry selhávají.

Tyto přístroje měří i za podmínek, kdy je v kapalině přítomna plynná fáze (bubliny). Tyto přístroje dokážou měřit přesně i tehdy, kdy průtoku předchází prázdné potrubí. Tedy vhodné pro batchové procesy, kdy do prázdného potrubí začne proudit měřené médium. To vše v kombinaci s vysokou přesností činí tyto průtokoměry na trhu zcela unikátní. Uplatnění nacházejí jak v potravinářském průmyslu, tak i třeba chemickém či petrochemickém průmyslu. 

CFT51: VYlepšená verze CFT50, který byl prvním průtokoměrem, který skutečně uměl měřit průtok dvoufázového média 
CFS10: jednocestný systém pro světlosti do DN50
CFS20: dvoucestný systém pro světlosti do DN80

NTEP certifikace pro fakturační měření.