Inteligentní dvouvodičový analyzátor bezkontaktní vodivosti

Analyzátor 876EC v kombinaci s kompatibilními sondami měří, na displeji zobrazuje a pomocí výstupu 4-20 mA s HART protokolem vysílá hodnotu bezkontaktní vodivosti.

Vlastnosti přístroje:

 • Výstup 4-20 mA s HART protokolem
 • Patentovaná predikce teploty
 • Vzdálená konfigurace a kalibrace HART komunikátorem nebo PC
 • Konfigurace a kalibrace pomocí tlačítek a displeje
 • Displej zobrazuje jednu, dvě nebo tři měřené proměnné
 • Diagnostika analyzátoru a sondy
 • Teplotní kompenzace a křivky koncentrace
 • ATEX certifikace
 • FDT-DTM technologie
 • Široký měřící rozsah
 • Ochrana pomocí hesla
 • Kompatibilní se senzory 871EC, 871FT, EP307B, EP307G a FT10
 • EMC 2014/30/EU
 • Krytí IP66