Kontinuální měření hladiny pevných látek

Vhodné pro měření hladiny jemných částic a měření v prašném prostředí.

Vlastnosti přístroje: