Z portfolia firmy Krohne nabízíme tyto hladinoměry:

Krohne

Radarový hladinoměr na principu FMCW

  • OPTIVAWE 1010, 1400, 3500, 5200, 5400, 6400, 6500, 7400, 7500, 8300, 6300, 7300

Vedený radarový hladinoměr

  • OPTIFLEX 1100, 1300, 7200, 2200, 8200, 3200, 6200, 2200, 4300
Krohne

Ultrazvukové hladinoměry

  • OPTISOUND 3010, 3020, 3030

Potenciometrické hladinoměry

  • BM 500